Політика конфіденційності

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Сайт - сайт корпорації УкрАВТО, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://ukravto.ua.

Адміністрація Сайту - ПАТ «Українська автомобільна корпорація»,
01024, Україна, м. Київ, вул. Веліка Васильковская, 15/2,
Тел.: +38 (044) 235–20–31,
E-mail: info@ukravto.ua.

Користувач - фізична або юридична особа, яка розмістила свою персональну інформацію за допомогою Форми зворотнього зв'язку на сайті з подальшою метою передачі даних Адміністрації Сайту.

Форма зворотнього зв'язку - спеціальна форма, де Користувач розміщує свою персональну інформацію з метою передачі даних Адміністрації Сайту.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Чинна Політика конфіденційності є офіційним типовим документом Адміністрації Сайту і визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних та юридичних осіб, що використовують Форму зворотнього зв'язку на Сайті.

2.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних від несанкціонованого доступу і розголошення.

2.3. Питання, пов'язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про користувачів регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України.

2.4. Чинна редакція Політики конфіденційності, є публічним документом, розроблена Адміністрацією Сайту і доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при переході по гіпертекстовому посиланню «Політика конфіденційності».

2.5. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в чинну Політику конфіденційності.

2.6. При внесенні змін до Політики конфіденційності, Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Сайті https://ukravto.ua.

2.7. При розміщенні нової редакції Політики конфіденційності на Сайті, попередня редакція зберігається в архіві документації Адміністрації Сайту.

2.8. Використовуючи Форму зворотнього зв'язку, Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності.

2.9. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність отриманої інформації про Користувача.

 

3. УМОВИ ТА ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Персональні дані Користувача такі як: ім'я, прізвище, e-mail, номер телефону та інше, Передаються Користувачем Адміністрації Сайту за згодою Користувача.  

3.2. Передача персональних даних Користувачем Адміністрації Сайту, через Форму зворотнього зв'язку означає згоду Користувача на передачу його персональних даних.

3.3. Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних, таких як: ім'я, прізвище, e-mail, номер телефону та інше, а також додаткової інформації про Користувача, що надається ним за своїм бажанням, з метою виконання зобов'язань перед Користувачем Сайту.

3.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:

а) законності цілей і способів обробки персональних даних та сумлінності;
б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;
в) відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних і цілям обробки персональних даних;
г) неприпустимість об'єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.

3.5. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з його згоди з метою надання послуг, що пропонуються на Сайті.

 

4. ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються виключно за призначенням, обумовленим в п.3 цієї Політики конфіденційності.

 

5. РЕЄСТРАЦІЯ І БЕЗПЕКА

5.1. Як частина процесу реєстрації або створення облікового запису, Ви будете створювати облікові дані для входу, вказавши пароль, серію і номер підтверджуючого документа (посвідчення водія або національного паспорта), та надавши Ваш номер мобільного телефону. Ви також повинні надати нам певні відомості про себе, які повинні бути точними і оновленими.

5.2. Кожна реєстрація дійсна для одного користувача. Ви не можете поділитися своїми обліковими даними реєстрації для входу, щоб жодна інша особа не мала доступ до вашого облікового запису. Ми можемо скасувати або призупинити Ваш доступ до Сайту, якщо Ви поділитеся своїми обліковими даними для входу. Ви несете відповідальність за збереження конфіденційності пароля, який Ви не повинні розкривати або передавати будь-якому представнику або агенту Компанії. Ви не можете (а) вибрати або використовувати облікові дані іншої людини з тією метою, щоб видати себе за цю людину, (б) використовувати дані облікового запису без дозволу правовласника, або (в) використовувати облікові дані на свій розсуд, якщо вони є або вважаються образливими. Недотримання вищевказаних положень вважається порушенням Правил, яке може привести до негайного припинення існування Вашого облікового запису.

5.3. Ми раді вітати участь людей будь-якого віку на Сайті, однак, з метою захисту дітей - особи, які не досягли повноліття не можуть здійснювати реєстрацію на Сайті.

5.4. Ви зобов'язані повідомити на info@ukravto.ua про будь-які відомі або імовірні випадкі несанкціонованого використання Вашого облікового запису, або про будь-які відомі або можліві порушення безпеки, в тому числі про втрату, крадіжку або про несанкціоноване розкриття паролю.

5.5. Ви несете відповідальність за будь-яке використання або діяльність на вашому обліковому записі на Сайті, в тому числі за використання облікового запису третіми особами з Вашого дозволу. Будь-яка шахрайська, образлива або інша протизаконна діяльність може бути підставою для припинення дії облікового запису, на наш розсуд, і ми можемо направити відомості до відповідних правоохоронних органів.

 

6. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНАЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.

6.2. Персональні дані Користувача знищуються при бажанні самого користувача на підставі його звернення, або з ініціативи Адміністратора сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією Сайту інформації, розміщеної Користувачем.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки їх персональних даних.

 

8. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

Адміністратор Сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, змину, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

 

9. ЗВЕРНЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ

9.1. Користувач має право направляти Адміністрації Сайту свої запити, в т.ч. щодо використання / видалення його персональних даних, передбачені п.3 цієї Політики конфіденційності в письмовій формі за адресою, вказаною в п.1.

9.2. Запит, що направляється Користувачем, повинен містити наступну інформацію:

для фізичної особи:

– номер основного документа, що посвідчує особу Користувача або його представника;
– відомості про дату видачі зазначеного документа та орган, що його видав;
– дату реєстрації через Форму зворотнього зв'язку;
– текст запиту у вільній формі;
– підпис Користувача або його представника.

для юридичної особи:

– запит у вільній формі на фірмовому бланку;
– дата реєстрації через Форму зворотнього зв'язку;
– запит повинен бути підписаний уповноваженою особою з додатком документів, що підтверджують повноваження особи.

9.3. Адміністрація Сайту зобов'язується розглянути і направити відповідь на запит, що надійшов від Користувача протягом 30 днів з моменту надходження звернення.

9.4. Вся кореспонденція, отримана Адміністрацією від Користувача (звернення в письмовій / електронній формі) відноситься до інформації обмеженого доступу і без письмової згоди Користувача розголошенню не підлягає. Персональні дані та інша інформація про Користувача, що спрямувало запит, не можуть бути без спеціальної згоди Користувача використані інакше, як для відповіді по темі отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законодавством.